อำเภอภูเพียง จ.น่าน เปิดแหล่งท่องเที่ยว หาดหินสวยน้ำใส รองรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

อำเภอภูเพียง จ.น่าน เปิดแหล่งท่องเที่ยว หาดหินสวยน้ำใส ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ บริเวณท่าน้ำน่าน บ้านป่าหัด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียงและท่าน้ำบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน โดยมีนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว “หาดหินสวยน้ำใส@น่าน” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 17 เมษายน 2562

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ริมน้ำน่าน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่สอดคล่องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณริมน้ำน่าน ของทั้งสองฝั่ง ให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทางน้ำที่เหมาะ สำหรับครอบครัว ในช่วงฤดูร้อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้คนชุมชน ได้นำอาหารและสินค้าต่างๆ นำมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคนในชุมชน ทั้ง 2 ฝั่งริมน้ำน่าน อย่างยั่งยืน

ส่วนหาดหินบ้านภูมินทร์ท่าลี่-อำเภอเมืองน่าน ละบ้านบ้านป่าหัด แห่งนี้ ทางกรมเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่ ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ร่วมกับชุมชนทั้ง 2 ฝั่งริมน้ำน่านจัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การออกร้านจำหน่าย อาหาร ขนม เครื่องดื่ม โดยคนในชุมชน ของทั้ง 2 ฝั่ง ริมน้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย โดยจัดระบบความปลอดภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดในแหล่งน้ำน่าน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -17 เมษายน 2562 นี้

ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว พักผ่อนคลายความร้อน ในการพัฒนาภูมิทัศน์ริมน้ำน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำรองรับเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งมีส่วนในการให้ชุมชนริมน้ำน่านสามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเกิดการกระจายรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์ บนฐานเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนกับสายน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น