ผอ.รร.ยุพราชฯ ประชุมชี้แจง ว่าที่ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประชุม ชี้แจงผู้ปกครองที่นำบุตรและธิดามาสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้วางใจ นำบุตรและธิดามาฝากไว้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่ง เป็นโรงเรียนรัฐบาล ที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียนต่อ ทำให้มีนักเรียน มาสมัครสอบเข้าเรียนต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นจำนวนมาก

ทราบดีว่าในจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาชั้นนำมากมาย โรงเรียนเอกชนชั้นนำก็มาก แต่โรงเรียนรัฐบาลยังเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระดับที่ผู้ปกครองเลือกมาเป็นอันดับ 1 และโรงเรียนรัฐบาลน้องๆที่ยังรอรับนักเรียน ที่อาจจะพลาดหวังในการสอบครั้งนี้ อีกหลายแห่งที่ให้โอกาสนักเรียนทุกคนมีที่เรียน

ไปจนถึงการศึกษาภาคบังคับ(ม.3)ส่วน ม.4-ม.6 เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ที่ความพร้อมของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองแต่ละครอบครัวที่จะให้บุตรและธิดาได้เลือกเรียนตามสาขา ตามสถาบันที่นักเรียนมีความคาดหวังและสนใจและเป็นเป้าหมายของชีวิตในการทำงาน หลังจากที่เขาเรียน ปริญญาตรี-โท และปริญญาเอก ก็แล้วแต่ละครอบครัว ก็ต้องขอขอบคุณที่คิดที่จะเอาบุตรและธิดามาไว้ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอให้มั่นใจว่าการสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และอย่าไปเชื่อบุคคลอื่นที่จะทำให้บุตร-ธิดาของท่านเข้าเรียนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น