พระภิกษุสามเณร วัดทรายเมืองมูลเชียงใหม่ ร่วมกันเร่งทำร่มกระดับลวดลายล้านนา นำมาตกแต่งรอบพระวิหารและพระอุโบสถ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึง และงานฉลองยกช่อฟ้าพระอุโบสถ และสมโภชที่วัดมีอายุ 532 ปี ขณะที่ประชาชนไปเลือกซื้อเครื่องรดน้ำดำหัว คึกคัก


มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา พระภิกษุสามเณร วัดทรายมูลเมือง ย่านถนนมูลเมือง ในตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วยกันทาสีร่มกระดาษสาแบบล้านนา เพื่อเตรียมนำมาตกแต่ง บริเวณรอบพระวิหารและพระอุโบสถ เพื่อสืบสานประเพณีของชาวล้านนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และงานฉลองยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ในวันที่ 19 เมษายนนี้ และยังฉลองสมโภช วิหาร พระอุโบสถ หอเสื้อวัดหลังใหม่ ซุ้มประตูโขง และเสนะสนะต่างๆ ที่วัดทรายมูลเมือง มีอายุกว่า 532 ปี สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งภายในงานยังมีถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้าง รูปแบบของล้านนาโบราณ อายุนับ 100 ปี ทั้งกุฎิสงฆ์ หอพระไตรปิฎก ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยากในรูปแบบดั่งเดิม


เจ้าอาวาสวัดบอกว่า ภายในวัดยังมีถาวรวัตถุและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบของล้านนาโบราณ อายุนับ 100 ปี ทั้งหอพระไตรปิฎก และกุฎพระสงฆ์ ที่เป็นอาคารไม้สัก ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก ในรูปแบบดั่งเดิม และเป็นวัดแห่งเดียว ที่ยังมีกุฎิไม้หลงเหลืออยู่ภายในวัดและจะพัฒนากุฎิไม้สัก ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถืออยู่ 9 แห่ง ทั้งท้าวเวชสุวรรณ หน้าพระวิหาร พระประธาน ในพระวิหาร และเสื้อวัด เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น