เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ได้สั่งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ สำนักงานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 บ้านหัวกว๊าน ม.15 ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน จ. เชียงราย และ ตรวจเยี่ยมให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจ แก่ชุดปฏิบัติการร่วม ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน อำเภอเชียงแสน ชุดปฏิบัติการที่ 1 ต. แม่เงิน และชุดปฏิบัติการที่ 2 ต.บ้านแซว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดี และพร้อมปฏิบัติหน้าที่


ในวันเดียวกันชุดลาดตระเวณ ต.แม่เงินชุดที่ 2 ได้ออกลาดตระเวนจากที่ตั้งไปยังปาชุมชนของบ้านป่าคาใต้ หมู่ 8 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย กำลังจำนวน 5 นาย ได้พบมีการสร้างที่ค้างแรมในป่าลักษณะเพิงพักค้างแรมแต่ไม่พบตัวบุคคลแต่อย่างใด จึงรายงานแจ้งอำเภอทราบเพื่อสั่งการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น