อบต.แม่นาวางร่วมกับชมรมกำนัน ผญบ. ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จเชียงใหม่ ได้จัดสถานที่พักผ่อนคลายร้อนเล่นน้ำฝาง และให้มีร้านค้าชุมชนเข้ามาบริการอาหารให้กับผู้มาเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ผู้ปกครองจะได้นำบุตรหลานมาเล่นน้ำ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง คนในตำบลและพื้นที่และใกล้เคียงจะได้มีที่เที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์กันโดยไม่ต้องเดินทางไปไกล เสี่ยงเกิดอันตรายบนท้องถนน


ซึ่งแม่น้ำฝางในช่วงนี้น้ำจะลดลง ทำให้เกิดเป็นหาดทรายเป็นบริเวณกว้าง ทาง อบต.จึงร่วมกับกำนัน-ผญบ.และชาวบ้านจัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคลายร้อน ณ บริเวณหาดพระธาตุสบฝาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น