เมื่อไหร่จะหยุดเผา!! รวบสองมือเผาเมืองน่าน ในพื้นที่ทำการเกษตร คอตกเข้าคุก

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 16.30น.นายสมบูรณ์ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.3สาขาแพร่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.11(เมืองน่าน) ร่วมกับชุดลาดตระเวนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเมืองน่าน ออกตรวจเพื่อดักซุ่มจับผู้จุดไฟเผาป่าตามคำสั่งของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พบการการกระทำผิดโดยการเผาพื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 2 ราย ดังนี้

เวลา 15.00 น. ได้จับกุมนายภิรม แซ่โซ้ง อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 215 หมู่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านขณะดำเนินการเผาวัชพืช พื้นที่ประมาณ 0-2-0 ไร่ บริเวณพื้นที่ทำกินริมห้วยสะเนียนน้อยบ้านสองแคว หมู่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองน่าน ตาม ปจว.ข้อ 16 เวลา 22.33 น. คดีที่ 135/62 ลว 4 เม.ย.62

รายต่อมา เวลา 16.30 น. ได้จับกุมนายจันทกร แซ่โซ้ง อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 7 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านขณะดำเนินการเผาวัชพืช พื้นที่ประมาณ 0-1-0 ไร่ บริเวณที่ทำกินริมห้วยสะเนียนน้อยบ้านสองแคว หมู่ 5 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองน่าน ตามปจว.ข้อ 17 เวลา 22.41 น. คดีที่ 136/62

ร่วมแสดงความคิดเห็น