เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62 ที่วัดพระธาตุดอยคำ เลขที่ 108 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ได้อัญเชิญพระรอดหลวงแกะสลักมาจากหินทรายโบราณ เก่าแก่กว่า 1,332 ปี ออกมาจากวิหาร มีความกว้าง 12 นิ้ว สูง 24 นิ้ว โดยใช้คนแบกหามถึง 5 คน นำมาประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้าวิหาร เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ.2562 จนถึงวันที่ 18 เม.ย.62 นี้ โดยเชื่อว่าการได้สรงน้ำพระรอดหลวงแล้วจะมีชีวิตรอดปลอดภัย มีความเจริญรุ่งเรือง


และทางวัด ได้จัดเตรียมสถานที่และการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้มาทำบุญ

พระครูสุนทรเจติยารักษ์ กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขออำนวยอวยพรแก่สาธุชนทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย นึกคิดสิ่งใดขอให้สมปราถนาทุกประการเทอญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น