น่านร่วมกันจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที์ ที่ 8 เมษายน 2562 ที่ ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทดแทนการเผาในชุมชน ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน นายวิชัย อินทำ เกษตรอำเภอสองแคว รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสา ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านร่วมกันจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2562 กิจกรรม ส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร(พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่) โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.การจัดทำปุ๋ยหมักจากใบข้าวโพด 2.การทำน้ำหมักจากผลไม้ 3.การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง(โบกาฉิ) 4.การเพาะเห็ดจากกองฟาง 5.การทำอาหารโคหมัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น