จังหวัดน่าน ประชุมหารือ การกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ประชุมหารือ การกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยเพิ่มบทลงโทษคนเมาแล้วขับจากขับรถโดยประมาท เป็น “เจตนาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต”

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน เช้านี้ ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันหามาตรการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน ซึ่งถือเป็นช่วง 7 วันอันตรายของปีนี้

แม้สถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดน่านช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วง แต่ยังพบมีสถิติเกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้เพิ่มการบูรณาการกำลังพลตามจุดตรวจอย่างเข้มข้น ทั้ง 30 จุดตรวจ ทั่วจังหวัดน่านในทุกอำเภอ มีมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มข้นเพียงพอ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและใช้บทลงโทษสูงสุด โดยปีนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ระบุคดีที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับคนเมาแล้วขับ ให้ใช้โทษที่รุนแรงขึ้น โดยเปลี่ยนข้อหา จาก การขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เป็น “เจตนาขับรถโดยประมาท จนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย” ซึ่งบทลงโทษจะรุนแรงกว่าเดิมมาก

ที่ประชุม เห็นว่า ควรมีการจัดกำลังพลในจุดตรวจให้เหมาะสมตามช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการเกิดอุบัติเหตุ คือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ไปจนถึง 24.00 น. โดยให้เพิ่มการตรวจ วัดระดับแอลกอฮอล์ที่มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ในแต่ละวัน รวมถึงการขออาสาสมัครภาคประชาชน หรือ จิตอาสา เข้าร่วมทำงานตามจุดตรวจต่าง ๆ ด้วย และขอให้แต่ละอำเภอพิจารณาการตั้งจุดตรวจ ให้มีความสอดคล้องกับ สถานที่การจัดงานประเพณีเฉลิมฉลองงานสงกรานต์ และจุดท่องเที่ยวที่มักเป็นจุดเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมขอให้ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าและจุดจำหน่ายแอลกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตการค้าที่ถูกต้องเท่านั้น พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงาน พี่ น้อง ประชาชน ที่มีอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณสองฟากถนน และมีการติดตั้งกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดไว้แล้ว ได้ช่วยกันตรวจสอบให้กล้องอยู่ในสภาพใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของตนเอง และสามารถให้ข้อมูลกับภาครัฐได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน มีกำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บัญชาการ-เหตุการณ์จังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กับส่วนกลาง ทาง VDO คอนเฟอเรนท์ เรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น