เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. นายก อบต.เวียง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.ฝ่ายปกครอง อ.เวียงป่าเป้า ได้ร่วมกันลาดตระเวนป้องกันไฟป่า พร้อมนอนค้างแรมในหมู่บ้านแม่ปูนหลวง ม.8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เกิดปัญหาไฟป่า และจุดความร้อนมากที่สุดใน อ.เวียงป่าเป้า เพื่อขอความร่วมมือราษฎรทุกหลังคาเรือน ช่วยสอดส่องดูแลอย่าให้มีการจุดไฟเผาป่า หากพบคนเผาป่า ชี้เบาะแสนำจับได้ที่อำเภอและจังหวัด จะมอบรางวัลนำจับรายละ 10,000 บาท


ร่วมแสดงความคิดเห็น