เริ่มแล้ว! ปี๋ใหม่เมือง เชียงใหม่ 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรของปี๋ใหม่เมือง ชาวเชียงใหม่ ครบรอบ 723 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ บนเส้นทางวัฒนธรรมที่ยาวนานทั้งเก่าแก่อีกทั้งยังปรับตัวกับยุคสมัยสู่เมืองเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ความทรงคุณค่าของผู้คนที่ยังรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีที่ดีงาม เพื่อแสดงออกถึงความสวยงามและหวานหอมหยดย้อยดั่งน้ำผึ้ง ให้คนรุ่นหลังให้เห็นถึงความทรงเสน่ห์ของคำที่เรียกว่า “คนเชียงใหม่”

ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 723 ปี เมืองเชียงใหม่ ได้รับการตอบรับจากผู้คนมากมายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เริ่มเวลา 07.00 น. เช้าวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีพระสงฆ์จำนวน 69 รูป เป็นกิจกรรมดีๆเริ่มต้นปี๋ใหม่เมืองและได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วน

สามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆในช่วงปี๋ใหม่เมืองได้ที่
https://www.facebook.com/chiangmainews/

ร่วมแสดงความคิดเห็น