ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แจ้งประชาสัมพันธ์ “โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์”

สำหรับผู้ไม่มีบัตร สามารถผ่านเข้ากองบิน 41 ได้ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08:00 น.–18:00 น. โปรดปฏิบัติตามกฎจราจร (ยกเว้นรถบริการสาธารณะ ไม่สามารถผ่านได้)

ร่วมแสดงความคิดเห็น