เมื่อช่วงสายของวันที่ 14 เม.ย.62 วันที่สองของการเล่นน้ำสงกรานต์ ปี 2562 ถนนต้นยางนา เชียงใหม่ – ลำพูน เขตพื้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนสองฝากฝั่งถนนนำถังน้ำ สูบน้ำบาดาลไว้เล่นน้ำสงกรานต์กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งจะบรรทุกถังน้ำขนาดใหญ่พาลูกหลานมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก ตลอดสายระยะทาง 10 กิโลเมตร

โดยมาบางจุดก็จะต้นต้นผ้าป่าทำบุญเล่นน้ำไปด้วย ยางจุดขายน้ำถังละ 20 บาท ขายน้ำแข็งก้อนใหญ่มากก้อนละ 80 บาท สร้างความคึกคักเป็นอย่างมาก ส่วนผู้ที่ไม่เล่นน้ำก็จะใช้เส้นทางถนนเลียบรางรถไฟสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น