ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ CMU CCDC: Climate Change Data Center รายงาานว่าบ่ายนี้คนเชียงใหม่คงได้สนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างเต็มที่ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงและมีกระแสลมทำให้การกระจายตัวของอากาศดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเมื่อเช้า ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ลดลงไปมาก

หลายอำเภอในเชียงใหม่ “อากาศเริ่มดีขึ้น” ค่า AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วัดได้ 98 AQHI

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ ChiangMai Air Quality Health Index (AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง) จาก https://www.cmaqhi.org รายงานว่า

เวลา 15 :00 น. วันที่ 14 เมษายน 2562 ค่า AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง ทต.บ้านปง อ.หางดง ,ทต.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด , ทม.แม่โจ้,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ค่าอยู่ที่ประมาณ 98 AQHI ซึ่งอยู่ในเกณฐ์ “ปานกลาง ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไป ควรลดการออกแรงหนักหรือเป็นเวลานาน และสังเกตอาการไอและเหนื่อยของตัวเอง ส่วนประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น