สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา

– ประกาศรับสมัครวันที่ 17 – 21 เม.ย. 2562
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 22 เม.ย. – 1 พ.ค. 2562
– สอบวันที่ 26 พ.ค. 2562
– ประกาศผลสอบวันที่ 7 มิ.ย. 2562
รายละเอียด : https://www.xn--12cg5gc1e7b.com/18044

ร่วมแสดงความคิดเห็น