วันนี้ (15 เม.ย.62) ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยมีนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตมีน้อยกว่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และสภาพถนน ในส่วนของมาตรการการยึดรถ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งด่านตรวจ 46 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทั้งหมด 1,415 คน เพื่อตรวจตรา ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด

นายมนัส ขันใส ได้เน้นย้ำด่านชุมชนต้องทำให้เต็มที่ เนื่องจากเป็นด่านที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ส่วนการควบคุมสถานบริการที่มีการจัดงานรื่นเริง ในส่วนของห้างสรรพสินค้าที่มีการจัดงาน ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการป้องปรามให้เคร่งครัดและเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ให้เพิ่มมาตรการในการดูแล และวางกำลังเจ้าหน้าที่ให้เต็มที่ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ปรับแผนการดำเนินงานเน้นการควบคุมดูแลในบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยต่างๆ และแบ่งพื้นที่เล่นน้ำให้มีความชัดเจน

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น