สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดลำพูน ได้รายงานในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดลำพูน ว่า ที่ผ่านมามีประชาชนผู้ไม่หวังดีโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายครั้ง ซึ่งถือเป็นการตัดโอกาสผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนั้น

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้ขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการโทรก่อกวนสายด่วนฉุกเฉิน 1669 เพราะถือเป็นสายด่วนช่วยชีวิตรวมทั้งอยากเตือนผู้ที่โทรป่วนว่ามีความผิดตามกฎหมาย คือ ตามมาตรา 38 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 2551 ผู้ใดใช้ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีที่จัดไว้สำหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติการฉุกเฉิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท รวมทั้ง มาตรา 397 ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และนอกจากเป็นห่วงเรื่องการโทรป่วนแล้ว ยังเป็นห่วงเรื่องโทรผิดหมายเลข เพราะจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้าลงไปอีก

สำหรับ ข้อควรรู้สำหรับประชาชนที่จะโทรแจ้งสายด่วน คือ 1.เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้งสายด่วน 1669 2.ให้ข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรมีผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในลักษณะใด 3.บอกสถานที่เกิดเหตุเส้นทางจุดเกิดเหตุให้ชัดเจน 4.บอกเพศ ช่วงอายุ อาการ จำนวน ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 5.บอกระดับความรู้สึกตัวของ ผู้ป่วย 6.บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดซ้ำ เช่น อยู่กลางถนนหรือรถติดแก๊ส 7.บอกชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 8.ช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 9.รอทีมกู้ชีพไปรับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น