วันที่ 15 เม.ย.62 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ที่จุดตรวจบูรณาการและจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แยกหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย และบริเวณแยกท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมมอบสิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

สำหรับจุดตรวจ ด่านตรวจ และด่านชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงาน รวมไปถึงจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน เพื่อสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มสุรา ง่วงแล้วขับ หากพบจะให้หยุดพักที่ด่านทันที หรือแจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้าน หากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น