เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองน่าน ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลักชัยหลักใจ และ เป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัดงานประเพณีสมโภชสรงน้ำหลวงพระหลักเมืองน่าน และพิธีสืบชาตาหลวงเมืองน่าน วันพญาวัน ประจำปี 2562
ณ มณฑลพิธีศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


การจัดงานประเพณีสมโภชสรงน้ำหลวงพระหลักเมืองน่าน และพิธีสืบชาตาหลวงเมืองน่านวันพญาวัน ประจำโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ หัวหน้าบ้านทุกชุมชน และพุทธศาสนิกชน ตลอดถึงท่านผู้เดินทางมาแสวงบุญทั้งปวง ที่มาร่วมงานพิธีอันเป็นมงคลในวันนี้

ซึ่งพระหลักเมืองน่าน เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่าน มานานกว่า 200 ปี กล่าวคือ เจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 57 โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านหลักนี้ ขึ้นเมื่อวันพญาวัน วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2331 นับถึงปัจจุบันพระหลักเมืองน่านมีอายุกาลถึง 231 ปี พระหลักเมืองน่าน เป็นที่เคารพสักการะของเจ้าผู้ครองนครน่านทุกองค์ ตลอดถึงอาณาประชาราษฎร์ชาวเมืองน่าน ทุกยุคทุกสมัยมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อถึง

เทศกาลสงกรานต์ และวันพญาวัน คือวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จะต้องมีการสมโภชสรงน้ำและบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน สืบทอดเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัย เจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ ได้โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านขึ้น ณ จุดนี้ และเจ้าผู้ครองนครน่านแต่ละยุคแต่ละองค์ จนมาถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาเป็นข้าหลวงประจำเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้นำพาหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวน่าน สืบทอดประเพณีสมโภชสรงน้ำและบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน มาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ.2561 พระหลักเมืองน่าน มีอายุกาลครบ 230 ปี จังหวัดน่าน ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้โปรดเกล้าฯพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร ผ้าแพรทิพย์ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน ในวาระโอกาสสำคัญครบ 230 ปี ของอายุกาลพระหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2561

สำหรับในงานประเพณีสมโภชสรงน้ำหลวงพระหลักเมืองน่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562 นี้ จังหวัดน่าน ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน น้ำสรง ผ้าไตร เพื่อประกอบพิธี ในงานประเพณีสมโภชสรงน้ำหลวงพระหลักเมืองน่าน ประจำปี พ.ศ.2562

ในวันพญาวัน วันที่ 15 เมษายน 2562 วันนี้ เป็น งานประเพณีสมโภชสรงน้ำหลวงพระหลักเมืองน่าน และพิธีสืบชาตาหลวงเมืองน่าน วันพญาวัน พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน ถวายพวงมาลัย ผูกผ้าดิ้นทองดิ้นเงิน แด่ พระหลักเมืองน่าน จากจุดเทียนเงินเทียนทองอัญเชิญพระหลักเมืองน่าน ลงรับเครื่องบวงสรวงสังเวย เพื่อขอโชคขอพรพระหลักเมืองน่านให้คุ้มครองรักษาเมืองน่านและอาณาประชาราษฎร์ชาวน่าน ตลอดถึงสาธุชนทุกหมู่เหล่า ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ให้ได้ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความราบรื่นให้ประสบความสำเร็จและความสุขในการดำเนินชีวิต โดยทั่วกันตลอดกาลนาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และ ประชาชนชาวน่าน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น