ซึ่งค่ามลพิษยังสูง เกินค่ามาตรฐาน ขณะที่วันนี้เชียงใหม่ พบจุดความร้อนมากถึง 44 จุด อำเภอไชยปราการมากที่สุด 14 จุด รองลงมาแม่อายและเวียงแหง อำเภอละ 7 จุด ส่วนภาคเหนือ จุดความร้อนมากถึง 521 จุด

วันนี้กองทัพอากาศนำเครื่องบิน BT จำนวน 2 ลำ บรรทุกน้ำลำละ 3 พันลิตร ขึ้นบินโปรยละอองน้ำ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเหนือท้องฟ้า ข่วงประตูท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะความสูง 2 พันฟิต เพื่อล้างหมอกควันจากไฟป่า ในอากาศ เพิ่มความชื้น ลดมลพิษ หรือ PM2.5 ซึ่งยังสูงเกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่ตำบลศรีภูมิและตำบลช้างเผือก ค่าPM2.5 อยู่ระหว่าง 58 – 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พบจุดความร้อนมากถึง 44 จุด พื้นที่อำเภอไชยปราการพบมากถึง 14 จุด รองลงมาอำเภอแม่อายและอำเภอเวียงแหงอำเภอละ 7 จุด และอำเภอหางดง 5 จุด เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าพื้นที่ดับไฟ แม้ว่าจะมีการขอความร่วมมือและใช้มาตรฐานทางกฎหมาย แต่ชาวบ้านก็ยังดื้อลักลอบเผาทุกวัน ยังคงเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงผลกระทบต่อส่วนรวม ทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟ ยังคงทำงานหนัก ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น