เมื่อวันที่ 15 เม.ย.2562 จ.เชียงราย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน พร้อมนำ ฮ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำน้ำไปดับไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงรายในวันนี้ด้วย


จ.ลำพูน สรุปสถานการณ์การควบคุมไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำพูน ตลอดทั้งวัน เกิดเหตุ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ อ.ป่าซาง, อ.บ้านโฮ่ง และ อ.ลี้ พบจำนวนจุดความร้อน : จำนวน 2 จุด พื้นที่ความเสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 145 ไร่ สามารถดับไฟป่าได้ จำนวน 57 ไร่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่จัดกำลังพลเข้าร่วมดับไฟพร้อลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจโดยชุด ชป.ร้อย.รส. จำนวน 12 ชป. ดับไฟ 4 ชป., ลาดตระเสนและตั้งจุดตรวจ 2 ชป.

ส่วนชุด ชป.ป่าไม้/อุทยาน จำนวน 12 ชป. และ ชป.ฝ่ายปกครอง จำนวน 6 ชป. พร้อม ชป.ตร. จำนวน 2 ชป. พร้อม ชป.อปท. จำนวน 2 ชป. และประชาชน/จิตอาสา จำนวน 40 คน ยังมีการปฏิบัติอื่นๆ : จัด ชป.ร้อย.รส. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดเหตุ ผลการปฏิบัติงานสามารถดับไฟนอกจุดความร้อน จำนวน 3 พื้นที่ ได้รับความเสียหาย จำนวน 145 ไร่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 ครั้งที่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน แต่ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด.

ร่วมแสดงความคิดเห็น