เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2562 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสันสลี และตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี นายก อบต.สันสลี นายก อบต.เวียง ผู้แทน หน.อุทยานแห่งชาติดอยหลวง หน.หน่วยต้นน้ำแม่ปูน นายทหาร หน.ชุด รส.อำเภอเวียงป่าเป้า. และผกก.สภ.เวียงป่าเป้า เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมของ อบต.กรณีที่มีจุดความร้อนและเกิดไฟป่ามากที่สุดในพื้นที่

เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสถานที่เกิดไฟป่า เกิดบนภูเขาหน้าผาสูงชัน กำลังเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดับไฟได้และไฟได้ไหม้มา 2-3 วันและลุกลามไปตามหน้าผาซึ่งมีเชื้อเพลิงหนาแน่นจากการทับถมของใบไม้หญ้าแห้ง จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ของกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทาง หน.อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เพื่อดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น