พระครูมนูญ บุญญากร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถาน(เหมืองผ่า) ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมปี๋ใหม่เมืองล้านนา นำชาวบ้านเข้าวัดทำบุญ จากนั้นร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุที่เป็นคณะศรัทธาของวัด จัดถวายกองเจดีย์ทราย แห่ไม้ค้ำโพธิ์และที่แปลกแหวกแนว ไม่มีที่ไหนมาก่อนคือการก่อเจดีย์น้ำดื่ม โดยให้ชาวบ้านร่วมประดิษฐ์คิดค้นถึงรูปลักษณ์ของเจดีย์น้ำ

โดยใช้ขวดน้ำดื่มที่ยังบรรจุน้ำอยู่ เป็นขวดใหม่ยี่ห้อต่างๆแล้วแต่จะเลือกใช้ตามขนาดความต้องการ นำมาประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นรูปร่าง ตามความคิดจินตนาการของแต่ละหมวดที่เข้าร่วม โดยทางวัดจัดถ้วยรางวัลให้ หากหมวดใดสามารถทำได้สวยงามและถูกใจคณะกรรมการ สุดท้ายผลหมวดที่5สามารถคว้าถ้วยรางวัลไปครองเป็นเวลา1ปี และในปีหน้าจะต้องกลับมารักษาแชมป์ เพราะจะมีถ้วยรางวัลเพียงใบเดียวเท่านั้น ส่วนน้ำดื่มหลังเสร็จสิ้นการประกวดนำไปถวายวัดเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มบริการในงานต่างๆของวัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น