งานปอยต้นธีของกะเหรี่ยงแดง ประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

เปิดงานประเพณีปอยต้นธี กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา ที่บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี เปิดงานประเพณีปอยต้นธี กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงแดง กะเหรี่ยงคอยาวและกะเหรี่ยงหูใหญ่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมกันนี้มอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน

ประเพณีปอยต้นธีเป็นประเพณีเฉลิมฉลองปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงหรือกะแย /กะเหรี่ยงคอยาวหรือกะยัน และกะเหรี่ยงหูใหญ่หรือกะยอ มีการประกอบพิธีกรรมการบูชาและแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ และบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมา ในงานวันแรกเป็นการตัดต้นธีหรือตัดต้นไม้มาประกอบพิธี วันที่ 2 เป็นวันประดับตกแต่งต้นธี กิจกรรมเต้นรำรอบต้นธี การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ การเต้นรำอวยพรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแขกที่มาเที่ยวงาน และการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและวันที่ 18 เมษายน เป็นวันปลูกต้นธี และกิจกรรมเต้นรำรอบต้นธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น