สรุปผลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ในช่วงควบคุมเข้มข้น (7 วันอันตราย) สามารถลดสถิติการเสียชีวิตได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ เทียบปีที่ผ่านมาปีนี้อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเพียง 1 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 รายลดลงจากที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลดําเนินการของศูนย์ฯ ในช่วงควบคุมเข้มข้น7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 พร้อมประชุมร่วมศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ภายใต้การดําเนินการของศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และลดการเป็นภาระของสังคมและครอบครัว

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อการณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการ ได้แก่ สถิติต้องไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง คือ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 26 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (admit) ไม่เกิน 26 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 ราย สำหรับสถิติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสะสม 7 วัน (วันที่ 11 – 17 เม.ย. 62) เกิดอุบัติเหตุ 27 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 27 ราย เป็นชาย 20 ราย หญิง 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 ราย โดยมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ การเมาสุรา จำนวน 14 ราย และทัศนวิศัยไม่ดี จำนวน 8 ราย สำหรับประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 24 คัน และรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ขับขี่เมาแล้วขับ จำนวน 52 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น