ประชาชน ขอขมาคารวะ พร้อมถวายน้ำสงกรานต์พระเถรานุเถระ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาล ปี๋ใหม่เมืองล้านนา

เย็นวันนี้ 18 เม.ย.62 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ สรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่ และประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการขอขมาและขอพรจากผู้สูงอายุ และเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นอกจากมีกิจกรรมสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่ มีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และยังมีงานมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ โดย 9 ชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และกิจกรรมทำอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ นำมาร่วมเลี้ยงผู้สูงอายุภายในงานพร้อมทั้งมีการมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปี 2562 ให้กับคุณยายสายัณห์ สวัสดิ์ญาติ อายุ 83 ปี โดยที่คุณยายไม่เคยมีโรคประจำตัว ยังมีสุขภาพแข็งแรง และมีความจำที่ดีเลิศ

สำหรับ ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในเทศกาลสงกรานต์ล้านนา (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยประเพณีล้านนาทางภาคเหนือการดำหัวจะต้องเตรียมขันสลุง (ขันเงิน) ภายในมีน้ำขมิ้นซอมป่อย (ส้มป่อย) และลอยด้วยดอกมะลิกลิ่นหอมกรุ่นนุ่มละมุนหรือดอกไม้อื่นที่สวยงาม ซึ่งประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ทรงคุณค่ามีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น