อุตุฯภาคเหนือเผย ปีนี้อุณหภูมิร้อนจัดอาจถึง 44 องศา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเผย ปีนี้สภาพอากาศภาคเหนือแล้งและร้อนจัดเป็นผลกระทบต่อปรากฏการณ์ เอลนีโญ่ ขณะเดียวกันอุณหภูมิภาคเหนืออาจะสูงถึง 44 องศาฯขณะที่เมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.7 องศาเซลเซียสที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นาย เมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดถึงสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือจะยังคงร้อนติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมใต้ทำให้ตอนบนของประเทศมีอากาศร้อนจัด ประกอบกับปีนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งภัยแล้งและอากาศร้อน ซึ่งภาคเหนือมีโอกาสที่อุณหภูมิจะสูงถึง 44 องศาเซลเซียส โดยเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 43.7 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนสาเหตุที่พื้นที่จังหวัดตากและอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หรือพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่อื่น มีสาเหตุมาจากลักษณะของภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวอาจจะมีพื้นดินหรือพื้นหินสะท้อนรังสีความร้อนของแสงอาทิตย์ขึ้นมานอกจากนี้ต้องดูด้วยว่าบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมากน้อยเพียงใด ดังจะเห็นจากตัวอย่างง่ายว่าเมื่อแสงแดดกระทบพื้นปูนซีเมนต์กับพื้นที่หญ้า หากเราไปอยู่ใกล้พื้นปูนซีเมนต์จะร้อนกว่าอยู่ใกล้พื้นหญ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น