เชียงใหม่จุดความร้อนลดลงมาก จากเมื่อวานนี้ เหลือเพียง 9 จุด หมอกควันเริ่มจางลง

106

สภาพท้องฟ้า ตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ หมอกควันที่ปกคุมเริ่มเบาบาง และจางลงจากเมื่อวานนี้ แต่ในระยะไกลทัศนวิสัย การมองเห็นยังขุ่นมัวมองเห็นดอยสุเทพ จากตัวเมืองเชียงใหม่ขึ้นไป ยังลางเลือนไม่ชัดเจน ซึ่งค่ามลพิษหรือ P M 2.5 เวลา 9 นาฬิกา วันนี้ที่บริเวณพื้นที่ ตำบลช้างเผือกวัดได้ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลศรีภูมิ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่เชียงใหม่วันนี้ จุดความร้อนพบเพียงแค่ 9 จุด ลดลงจากวานนี้มากที่พบถึง 30 จุด หรือลดลงถึง 21 จุด เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงลงพื้นที่ดับไฟที่ลุกไหม้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จุดความร้อนกระจาย ใน 5 อำเภอ 6 ตำบล พื้นที่อำเภอเวียงแหง พบมากที่สุด จำนวน 4 จุด และแนวโน้มหมอกควันที่ปกคุมเริ่มดีขึ้น


ส่วนพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ พบจุดความร้อนสูงถึง 367 จุด จังหวัดเชียงราย ยังมาอันดับ 1 มีมากถึง 146 จุดรองลงมา ตาก 83 จุด แพร่ 64 จุด ลำปาง 20 จุด แม่ฮ่องสอน 16 จุด น่าน 15 จุด พะเยา 12 จุด เชียงใหม่ 9 จุด และลำพูน 2 จุด ทำให้ภาคเหนือหลายจังหวัดค่ามลพิษยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น