วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูนเคยถูกพายุพัดถล่มพังลงทั้งหลัง เหลือเพียงซากปรักหักพัง ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2456 ในปีนั้นคนเมืองลำพูนจะเรียกว่าปีลมหลวง มีความรุนแรงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอดีตนั้นภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยจะมีพระพุทธรูปประธานอยู่ 2 องค์แต่ถูกพายุพัดถล่มเหลือเพียงองค์เดียว ซึ่งเหลือให้เห็นเป็นพระประธานในวิหารหลวงจนถึงปัจจุบัน


หลังจากนั้นประชาชนชาวลำพูนจึงได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ.2458 และมีพิธีสมโภชยอดฉัตรก่อนยกขึ้นไว้บนยอดพระธาตุหริภุญชัย ในปี พ.ศ.2459 กระทั่งวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยได้บูรณะปฎิสังขรณ์แล้วเสร็จในอีกสิบปีต่อมา วิหารหลวงที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมก็คือองค์วิหารหลวงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบทางภาคกลาง

บทความโดย
จักรพงษ์  คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น