สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561

พิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารสูงสุด “อาจารย์ ดร.มรกต สุวรรณชิน” ประธานกรรมการบริหาร วท.พณิชยการเชียงใหม่และวิทยาลัยเมโทร ถือเป็นประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เนิ่นนานและทุกๆปี
ซึ่งปีนี้ กำหนดจัดร่วมกันทั้ง 2 สถาบัน โดยทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทั้ง 2 สถาบัน เพื่อกราบขมา & รับพรปี๋ใหม่เมืองด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องประชุม Ed- tech เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น