เชียงใหม่บูรณาการเข้ม ออกตรวจจัดระเบียบสังคม บุกจับสถานบันเทิง 2 แห่ง กระทำผิดกฎหมาย ดำเนินคดี

วันที่ 26 เม.ย.2562 ต่อเนื่องวันที่ 27 เม.ย.2562 ตั้งแต … อ่านเพิ่มเติม เชียงใหม่บูรณาการเข้ม ออกตรวจจัดระเบียบสังคม บุกจับสถานบันเทิง 2 แห่ง กระทำผิดกฎหมาย ดำเนินคดี