กำหนดการออกมาแล้ว งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล(หลักเมือง)เชียงใหม่ ประจำปี 2562 แห่พระฝนแสนห่า เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ระหว่าง 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 7 วัน 7 คืน คณะกรรมการพิจารณาให้มีกิจกรรมพิเศษ เพื่อร่วมฉลองสมโภชการราชาภิเษก เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้วย วันแรกอาราธนาพระฝนแสนห่าออกแห่ คาดจะมีฝนตกสร้างความชุ่มชื้นแก่ประชาชนเช่นทุกปี
เมื่อบ่ายวันที่ 30 เม.ย.2562 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรม ออป.วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส ได้มอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒน์ เมตตาคุณ และพระครูวินัยสารโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ จัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ เมื่อมีการอัญเชิญพระฝนแสนห่าออกแห่ และการบูชาเสาหลักเมืองตามประเพณี ก็จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โดยกำหนดขึ้นตามประเพณี “ช่วงเดือนแปดเข้า-เดือนเก้าออก” คือเข้าอินทขีล ในวันแรม 12 ค่ำเดือน 8 เหนือ และออกอินทขีลในวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 9 เหนือ ปีนี้ตรงกับวันที่ 30 พ.ค.-6 มิ.ย. ใส่ขันดอก และวันที่ 6 มิ.ย.วันออกอินทขีล การประชุมดังกล่าว มีนายจีระพันธ์ กิติบุตร ไวยาวัจกรของวัด ตัวแทนจากกลุ่มงานตำรวจจราจรเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้อ่านประกาศของวัดเจดีย์หลวงฯ เรื่องการจัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เรื่องการจัดพื้นที่ภายในวัด 8 หัวข้อ เช่น ด้านทิศใต้ของวิหารหลวงให้ดำเนินการจัดหาทุนเพื่อบำรุงวัด, ทิศเหนือพระวิหาร รอบพระธาตุเจดีย์หลวงด้านทิศเหนือ ประตูทางออกทิศเหนือ ถนนด้านหน้าศาลบุญทวีประสงค์ ศาลาศิลา และลานหน้าอาคาร ญสส.ให้ไวยาวัจกรของวัดจัดประมูลเพื่อนำรายได้บำรุงวัด โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด ด้านหน้าวิหารหลวงไม่ให้ตั้งเต็นท์หรือปะรำพิธีใดๆ ลานรอบวิหารอินทขีลไม่ให้ตั้งร้านค้าทุกชนิด เวทีศิลปวัฒนธรรมให้แสดงได้เฉพาะศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และวัฒนธรรมไทย และเวลา 17.00-18.00 น.ให้งดใช้เครื่องเสียงทุกจุด เนื่องจากพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันในวิหารอินทขีล


สำหรับวาระการประชุม พิจารณาเรื่องการจัดงาน จัดขบวนอัญเชิญพระฝนแสนห่า จากวัดช่างแต้มมายังวัดเจดีย์หลวงและแห่รอบเมือง จากนั้นจะประดิษฐานในวงเวียนหน้าพระวิหารหลวง ให้ประชาชนได้สรงน้ำ ซึ่งปีนี้จะมีการจัดทางเข้า-ออก เพื่อความเหมาะสม พิธีเปิดงานซึ่งจะเชิญ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานหลังจากขบวนแห่เข้ามาถึงวัด เวลา 16.00 น.วันที่ 30 พ.ค. การดูแลความสงบเรียบร้อย การจราจร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ การดูแลเรื่องความสะอาด ซึ่งทุกปีมีผู้นำดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาจำนวนมาก จึงต้องเตรียมการด้านนี้ให้พร้อม และเรื่องงบประมาณการจัดงาน ซึ่งรายละเอียดในบางเรื่อง คณะกรรมการจัดนัดหมายประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ กรรมการเลขานุการ กล่าวว่า คณะกรรมการได้เห็นควรว่า เนื่องจากงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีลปีนี้ อยู่ในห้วงเวลาที่ปวงชนชาวไทย กำลังฉลองสมโภชในวโรกาสงานพระราชพิธีราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดกิจกรรม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีในงานประเพณีนี้ด้วย ซึ่งจะมีการประชุมกันอีกครั้งถึงความเหมาะสม สมพระเกียรติ และความสง่างามพร้อมเพรียงของชาวเชียงใหม่อย่างไรต่อไป

สำหรับกำหนดการจัดงาน ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล(เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2562
ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2562 วันที่ 30 พ.ค. แรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ
ภาคเช้า คณะสงฆ์จะอัญเชิญพระพุทธคันธาราษฎร์หรือพระฝนแสนห่าจากวัดช่างแต้มเข้าสู่วัดเจดีย์หลวง เวลา 13.30 น. คณะข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เวลา 14.00 น.อัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี เข้าสู่ถนนช้างม่อยตัดใหม่-ถนนท่าแพ-ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้าเข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณี โดย ผวจ.เชียงใหม่ มีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ประธานในพิธีเปิดงานโดยลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง พระสงฆ์ในวิหารอินทขีล เจริญชัยมงคลคาถา ประธานจุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า และสรงน้ำเสาอินทขีล จากนั้นประธานจะนำประชาชนใส่ขันดอก เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล ปี่พาทย์พื้นเมืองบรรเลงเพลงฟ้อนบูชาเสาอินทขีล ภาคกลางคืนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 5 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้สาธุชนใส่ขันดอก,สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า,ใส่บาตร 108, ปิดทองพระประจำวันเกิด,ไหว้พระพุทธอัฏฐารส,บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล เวลา 18.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา วันที่ 6 มิ.ย.2562 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ทำบุญออกอินทขีล เวลา 09.00 น. พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายไทยทาน/ถวายภัตตาหารเพล แล้วอัญเชิญพระฝนแสนห่ากลับวัดช่างแต้ม เป็นเสร็จพิธี.

ร่วมแสดงความคิดเห็น