น่าเศร้าใจ! 2 ผัวเมียพิการ อาศัยเล้าหมูชาวบ้านซุกหัวนอน ชมรมกำนัน-ผญบ.สุดทน สร้างบ้านผู้ยากไร้มอบต่อชีวิตใหม่

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2562 นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์ กำนัน ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้นำคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าแดด ร่วมสร้างบ้านพักให้ นายจะก่า ลอกโกโล และภรรยา ชาวบ้านผู้พิการ บ้านห้วยสลัก สาขาบ้านจะโก้ย หมู่ที่ 21 ต.ป่าแดด  หลังจากที่ประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีมติช่วยเหลือผู้พิการและยากไร้ไม่มีที่พึ่ง ให้สร้างบ้านพัก โดยตลอดมา นายจะกา และภรรยาได้อาศัยเล้าหมูของชาวบ้าน เป็นที่พักอาศัยหลับนอน ประกอบกับเป็นผู้พิการและสุขภาพไม่ดี

นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์ กำนัน ต.ป่าแดด เผยว่า การจัดสร้างบ้านพักแก่ผู้ยากไร้ เป็นนโยบายของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าแดด โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ อาศัยจากเงินบริจาค จากผู้ใจบุญและการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีของ ต.ป่าแดด ซึ่งจัดทุกปีในวันที่ 14 ก.พ. วันวาเลนไทน์ ถือว่าเป็นวันแห่งความรัก เพื่อมอบความรักความเมตตาแก่ผู้ยากไร้ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 สร้างได้ 2 หลัง ปี 2559 สร้างและซ่อมแซม ได้ 13 หลัง ปี 2561 สร้างและซ่อมแซมได้ 3 หลัง และปี 2562 สร้างแล้ว 1 หลัง แต่มีงบดำเนินการเพียง 100,000 บาท คงทำได้เพียง 2 หลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่บริจากของแต่ละปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น