“5 แปลงที่ดิน” ที่แพงที่สุดในเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนั้น ได้มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีคนเข้ามาลงทุนมากขึ้น รวมถึงมีนโยบายหรือการลงทุนของภาครัฐ จึงทำให้ราคาที่ดินในเชียงใหม่ปรับขึ้น ตามเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว
วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะมานำเสนอ ที่ดินที่มีราคาแพงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
อันดับ 1 ถนนท่าแพ, ถนนช้างคลาน, ถนนวิชยานนท์, ตลาดวโรรส และตลาดต้นลำไย ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ ตารางวาละ 250,000 บาท
อันดับ 2 ถนนศรีดอนไชย ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่ ตารางวาละ 210,000 บาท
อันดับ 3 ถนนข่วงเมรุ ราคาประเมินอยู่ที่ ตารางวาละ 200,000 บาท
อันดับ 4 ถนนช้างม่อย ราคาประเมินอยู่ที่ ตารางวาละ 180,000 บาท ซึ่งราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรอบที่ผ่านมา
อันดับ 5 ถนนนิมานเหมินท์ ราคาประเมินอยู่ที่ ตารางวาละ 180,000 บาท เพิ่มจากเดิม ร้อยละ 20
ข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมธนารักษ์
เรียบเรียงโดย : “เชียงใหม่นิวส์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!