สุดทึ่ง!! ประติมากรรมหุ่นฟางพญาลวง-พญาช้างคีรีเมขล์-พญาค่าง ณ ขัวแตะคนยอง ที่ต.บวกค้าง สันกำแพง

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ,หลักสูตรทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,เฮินศิลป์ใจ๋ยองเฮือนใจ๋ยอง,พ่อครูสล่าเพชรวิริยะบ้านจ๊างนัก,วัดป่าตาลบวกค้าง อ.สันกำแพง จชียงใหม่ และชุมชนบ้านป่าตาล-บวกค้าง อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เชิญชมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมฅนยอง กาดหมั้วคัวยอง ณ ขัวแตะคนยอง ลานชุมชนนวัตวิถีบ้านป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจี
โครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยอง ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมี หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ธัญญารัตน์ ทองใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์เนติ พิเคราะห์ และนักศึกษาประติมากรรม ร่วมกับ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง และชุมชน กลุ่มสล่าบ้านจ๊างนัก พ่อครูสล่า เพชร วิริยะ ศิลปินสล่า พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคกระบวนการสร้างงานประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัยสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมั่งคั่งยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!