เชียงใหม่จัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ เชียงใหม่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร มีจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 14 จุด คาดจะมีคลื่นมหาชนหลายหมื่นคนมาร่วมงาน และมีขยะไม่ต่ำกว่า 20 ตัน แต่ได้เตรียมนักศึกษาจิตอาสากว่า 1พันคนมาช่วยเก็บ คาดว่าเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ หลังเวลา 10 นาฬิกา จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนาย วัลลพ นามวงศ์พรหม ประชาสัมพันธ์ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ กล่าวถึงงานประเพณีเตียวขึ้นดอย วิสาขบูชาในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จะมีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน จากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ ขึ้นไปยังวัดพระบรมธาตุ ในช่วงก่อนเวลา 20 นาฬิกา และมีจุดสักการบูชาพระพุทธรูปสำคัญ จากวัดต่างๆ รวมทั้งโรงทาน ตามเส้นทาง ขึ้นดอยสุเทพ ระยะทาง 11 กิโลเมตร จำนวน 14 จุด เพื่อให้ประชาชน ที่เดินขึ้นดอย ได้แวะสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และที่หลายฝ่ายเป็นห่วง ในเรื่องของขยะ ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทิ้งไว้ตามรายทาง ไม่น่าจะมีปัญหา ทางวัดได้มีการเตรียมแผนในการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดี


โดยจะมีนักศึกษาจิตอาสา จากสถาบันต่างๆ มากกว่า 1,600 คน จะมาช่วยเก็บใส่ถุงดำ ตั้งแต่เช้ามืด คาดว่าจะมีขยะ ไม่ต่ำกว่า 20 ตัน เก็บใส่ถุงดำ นำมาวางไว้ตามรายทาง และจะมีรถขยะ จากองค์กรปกครองส่วนทางถิ่นหลายแห่ง จัดคนงานมาเก็บคาดว่าหลังเวลา 10 นาฬิกา เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ จะกลับมาสะอาดเป็นปกติ ไม่มีขยะตกค้างแน่นอน และปีนี้คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยว จำนวนหลายหมื่นคน รวมทั้งพี่น้องคนไต มาร่วมกิจกรรมในปีนี้อย่างคึกคัก เพื่อกราบไหว้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ที่ทุกคนเคารพศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ร่วมแสดงความคิดเห็น