ไหว้พระสิงห์ 1-2-3 ชมผ้ายันต์โบราณมากกว่า 100 ปี วัดสว่างอารมณ์

ท่องเที่ยวไหว้พระเทศกาล สัปดาห์วันวิสาขบูชา 2562 ปีนี้จะพาไปรู้จักกับวัดสว่างอารมณ์ ต.สว่างอา รมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 2 และสิงห์ 3 อายุมากกว่า 5-6 ร้อยปี นอกจากนั้นชมผ้ายันต์โบราณอายุมากกว่า 100 ปี ที่เก็บสะสมไว้ภายในวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันกราบไว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

นักท่องเที่ยวและชาวบ้าน ที่เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์ ต่างเดินทางเข้าทำการสักการะองค์พระพุทธรูป พระสิงห์ 1 พระสิงห์ 2 พระสิงห์ 3 ที่ประดิษฐานภายในบริเวณวิหารของวัด รวมทั้ง ทำการลอดซุ้มใต้ฐานองค์พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งวัดสว่างอารมณ์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวัดที่มีความสำคัญ อีกแห่งหนึ่งของ อ.ดอกคำใต้ ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุมากกว่า 5-6 ร้อยปี มาประดิษฐาน ที่วัดดังกล่าว จนมีนักท่องเที่ยว แวะเวียนเดินทาง เข้ามาสักการะอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น ทางวัดยังได้รวบรวม ผ้ายันต์โบราณที่มีอายุเก่าแก่ 100 ปี มากกว่า 50 ชิ้น นำมาเก็บสะสมไว้บริเวณพิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์ของวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว ได้เข้าทำการสักการะ

โดยพระครูกัลยาโณภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ระบุว่า แต่เดิมวัดสว่างอารมณ์นั้น ยังไม่มีขึ้นโดยชาวบ้านในละแวกนี้ จะใช้วัดบุญโยชน์ เป็นสถานที่ทำบุญ และบริเวณท้ายหมู่บ้าน จะมีสำนักสงฆ์ที่ชาว จ.ราชบุรี อพยพเข้ามา และมาทำการก่อสร้างสำนักสงฆ์ จากนั้นก็ได้มีการอพยพกลับไปที่อื่น และทิ้งสำนักสงฆ์เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ต่อมาก็ได้มีการจัดสร้างวัดสว่างอารมณ์ขึ้น และได้นำพระพุทธรูป จากสำนักสงฆ์เข้ามาประดิษฐาน ภายในบริเวณวัด และเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำการขุดสระน้ำ บริเวณที่นาของตนเอง และพบพระพุทธรูปสิงห์ 1 สิงห์ 2 และสิงห์ 3 ซึ่งเป็นฝีมือช่างของชาวล้านนา ที่มีอายุเก่าแก่ มากกว่า 5-6 ร้อยปี ดังกล่าว จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ภายในวัดสว่าง อารมณ์แห่งนี้

และต่อมาจึงได้จัดสร้างวิหาร เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน และทำซุ้มให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทำการลอดซุ้มใต้ฐานองค์พระสิงห์ดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นทางวัด ยังได้เก็บรวบรวมผ้ายันต์โบราณที่เป็นมรดกตกทอดมากว่า 100 ปี มาเก็บรวบรวมไว้ ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ผ้ายันต์ของวัด เพื่อให้เดินทางมาเยี่ยมชมสักการะ ซึ่งได้รวบรวมผ้ายันต์โบราณไว้มากกว่า 50 ผืน ซึ่งถือว่า เป็นวัฒน ธรรม ของคนโบราณในสมัยก่อน ที่จะทำการเขียนอักษรล้านนาไว้ เพื่อให้บรรพชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ไม่ให้สูญหายไป
สัมภาษณ์…. พระครูกัลยาโณภาส เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น