เปิดแล้ว อย่างเป็นทางการ!! ประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย ชุมชนนวัตวิถีบ้านป่าตาล สันกำแพง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงานโครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย จากแนวความคิด สร้างขึ้นตามตำนานคติความเชื่อของคนไทยอง ชาติพันธ์ุไทลื้อ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้วัสดุที่ได้จากเกษตรกรรมในท้องถิ่น หลังจากการเก็บเกี่ยวคือ “ฟางข้าว” นำมาผสานสร้างสรรค์เป็นประติมากรรม ประกอบด้วย พญาลวง 1 ผลงาน พญาช้างคีรีเมขล์ 1 ผลงาน และพญาค่าง 2 ผลงาน ชมการฟ้อนแล็บต้อนรับแขกผู้มาเยือน ของกลุ่มแม่บ้าน 13 หมู่บ้าน ของ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีช่างฟ้อนจำนวนถึง 181 คน

โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นอภ.สันกำแพง กล่าวต้อนรับ รศ.ลิปิกร มาแก้ว กล่าวรายงาน ที่มาของโครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัย น.ส.สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พระอาจารย์สมุห์มงคล ฐิตมงคโล เจ้าอาวาสวัดป่าตาล มอบของที่ระลึกให้กับประธาน จากนั้นคณะกรรมการ ประธานพร้อมแขกผู้ร่วมปลูก“ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมร่วมเปิดงาน เที่ยวชมหุ่นฟาง เดิมข้ามขัวแตะ(สะพานบุญ)สะพานไม้ไผ่ ระยะทาง 270 เมตร มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างมากมาย ในทุกวันอาทิตย์ที่บริเวณขัวแตะ มี “กาดหมั้ว” ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมชิมกันอีกด้วย ณ ขัวแตะคนยอง ลานชุมชนวัตวิถีบ้านป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!