สถานการณ์ภัยแล้งยังกระทบ ถึงแม้ฝนตกลงมา แต่ยังไม่เพิ่มปริมาณน้ำ ในแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของ จ.พะเยา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.พะเยา ยังคงส่งผลกระทบ ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในพื้นที่ได้ โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยา มีปริมาณ 13.7 3 ลูกบาศก์เมตร จากความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร

ฝนที่ตกลงมาเมื่อเย็นวานที่ผ่านมา ยังคงไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พะเยาได้ โดยสถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมายังคงไม่เพียงพอ ที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญ รวมทั้งคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 13.73 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่แหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่ ก็ยังคงไม่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น