แจ้งเตือนประชาชน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง บ้านผาด่าน-บ้านปงผาง อ.แม่ทา เนื่องจากฝนตกหนัก เกิดดินโคลนถล่ม

แจ้งประชาชน ที่จะเดินทางไปบ้านผาด่าน บ้านแม่สะแง๊ะ บ้านปงผาง โดยใช้เส้นทางบ้านผาด่าน -บ้านปงผาง ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร หรืองดใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมา ทำให้เส้นทางดังกล่าว เกิดดินโคลนถล่มเป็นจุดตลอดเส้นทาง ทำให้เดินทางลำบาก การเข้าถึงสามารถใช้รถจักรยานยนต์ ในการสัญจรได้ครับ ในขณะนี้ทาง ทต.ทากาศเหนือ ได้เข้าสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเบื้องต้นแล้วครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!