14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายอนิรุต จึงประเสริฐยิ่ง ประธานบ้านฮิโนกิแลนท์ ได้ทราบว่าทางวัฒนธรรมเลือกให้อยู่ใน10 ที่ควรท่องเที่ยว สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเชียงใหม่ไม่น้อย หลังกระทรวงวัฒนธรรม ยกโครงการฮิโนกิแลนด์ ซึ่งเลียนแบบหมู่บ้านโบราณและปราสาทญี่ปุ่น ติด 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป ชี้ไม่ได้สะท้อนวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชาวเชียงใหม่ ค้าน วธ.ยกโครงการ “ฮิโนกิแลนด์” เป็นแหล่งวัฒนธรรม


วันนี้ (13 พ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการฮิโนกิแลนด์ ตั้งอยู่ในไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมและจัดแสดงถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ซึ่งเลือกจากสุดยอดงานด้านวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์การรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยหลังการคัดเลือกถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้เกิดกระแสคัดค้านจากชาวเชียงใหม่ แสดงความไม่เห็นด้วยผ่านสังคมออนไลน์ เพราะมองว่า ฮิโนกิแลนด์ ไม่ได้สะท้อนรากเหง้าของวัฒนธรรมพื้นที่อย่างแท้จริง ประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจกับการคัดเลือกครั้งนี้ เพราะสิ่งที่ถูกเลือกควรทรงคุณค่า มีความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และควรค่าแก่การเรียนรู้ แต่สิ่งปลูกสร้างที่ถูกคัดเลือกเป็นสิ่งปลูกสร้างเพื่อการท่องเที่ยวและไม่ได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ ในฐานะคนเชียงใหม่ จึงสงสัยวัตถุประสงค์ของกระทรวงวัฒนธรรม และเชื่อว่าการคัดเลือกนี้ ค้านสายตาและสร้างความไม่พอใจให้กับคนเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่ได้เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่กลับเป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวมากกว่า

ทางนายอนิรุต จึงประเสริฐยิ่ง ประธานบ้านฮิโนกิแลนท์ กล่าวว่า สร้างเพื่อคนไทยจะได้มาท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ได้ยกแบบทุกอย่างจำลองจากของจริงสัมผัสได้ทำจากไม้หอมจริง และดีใจที่ทางวัฒนธรรมเลือก ที่สำคัญผมได้จัดทำที่นอนจากไม้หอมฮิโนกินั้นได้ช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้าน1200 ครัวเรือนให้มีอาชีพ อาเสียใจที่มีชื่อฮิโนกิในการเลือกเพราะว่าสร้างแบบและขนบธรรมเนียมแบบญี่ปุ่นจริงๆๆ เปิดมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 เปิดฟรีช่วงแรก1 อาทิตย์ และเริ่มเก็บค่าผ่านประตูในเดือนตุลาคม 2561 มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แล้วได้ค่าผ่านประตูมากกว่า 20 ล้านบาท ตามสัญญาใจจึงได้เปิดฟรีจากเดือนมีนาคม2562 มาจนถึงทุกวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น