“ฮิโนกิแลนด์” ไม่ตอบโจทย์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วอนกระทรวงวัฒนธรรมทบทวน

“ ฮิโนกิแลนด์” 1 ใน 10 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งไม่ตอบโจทย์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวล้านนาทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล ถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมดังกล่าว
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาชี้แจง 10 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ต้องไป กรณีแหล่งท่องเที่ยว ”ฮิโนกิแลนด์” ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีหนังสือเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง การคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป จากการที่ได้รับหนังสือราชการแล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าเชียงใหม่ติด 1 ใน 10 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ต้องไป จากการคัดเลือกทั่วประเทศ
ทั้งนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิเสธไม่ได้เป็นคนคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1 ใน 10 แห่งนี้ หลังจากสอบถามไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ข้อมูลมาว่า เป็นการสำรวจจากนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมีหัวข้อว่า “แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 10 แห่งควรจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง“ จังหวัดเชียงใหม่ผลจากแบบสอบถามให้ “ฮิโนกิแลนด์” เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ต้องไป ซึ่งสิ่งที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ตัดสินคัดเลือก ให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทำให้เกิดกระทบกับความรู้สึกของประชาชนและชาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวอีกว่าจะเร่งติดตามหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาชี้แจงให้แก่ประชาชน และคาดว่าจะมีการแถลงข่าวจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับเหตุผลและข้อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
ด้านนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สรุปเรื่องของวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ต้องตามข่าวส่วนกลางที่จะมีการแถลงข่าวเร็ววันนี้ และควรประมวลข้อทักทวงของประชาชนชาวเชียงใหม่ จากนั้นเสนอให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และให้แนวคิดว่า “ฮิโนกิแลนด์” เป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวสนใจและเดินทางไปเที่ยวจำนวนมาก ซึ่ง “ฮิโนกิแลนด์” นั้น ไม่ได้เป็นคนเสนอตัวของแหล่งท่องเที่ยว เพียงแต่ได้ถูกคัดเลือกจากกรมส่งเสริม ซึ่งในมุมวัฒนธรรมไม่เห็นด้วย ต้องเป็นวัฒธรรมไทย หรือล้านนาที่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมากขึ้นทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในต่างอำเภอและจังหวัดเพิ่มขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!