เจ้าของฮิโนกิแลนด์เปิดใจ ขอโทษคนเห็นต่าง ไม่เสียใจหากถูกถอดชื่อ

หลังจากตกเป็นกระแสสังคมในการคัดเลือก ให้ฮิโนกิแลนด์ แหล่งท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป ของกระทรวงวัฒนธรรม จนกลายเป็นกระแสคัดค้าน โดยคนเชียงใหม่ที่มองว่า สถานที่แห่งนี้ไม่สะท้อนถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมล้านนา พร้อมขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ออกมาชี้แจงและทบทวน
ล่าสุด นายอนิรุทธ์ จึงสุดประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัทบ้านไม้หอม ฮิโนกิ ไชยปราการ จำกัด เจ้า ของฮิโนกิแลนด์ เปิดใจกับทีมข่าว บอกว่าดีใจที่ได้รับการคัดเลือก แต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยทราบมาก่อน เพราะที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับการติดต่อขอข้อมูลหรือมาดูสถานที่

เกี่ยวกับกระแสคัดค้านที่เกิดขึ้น ไม่ได้โกรธหรือเสียใจ และต้องขอโทษกับคนที่ไม่เห็นด้วย ทุกคนเห็นต่างได้ แต่ต้องถามกระทรวงวัฒนธรรมถึงหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกว่าคัดเลือกจากวัฒนธรรมแบบไหน หากเงื่อนไขคือวัฒนธรรมไทย ที่นี่ไม่ใช่แน่นอน แต่หากเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ระบุประเทศ ที่นี่เป็นวัฒน ธรรมญี่ปุ่นที่ชัดเจนมากที่สุด

ส่วนหลังจากนี้ไป หากมีการถอดชื่อออกจากหนึ่งในสิบ ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร เพราะวัตถุประสงค์ที่สร้างฮิโนกิแลนด์ เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ของคนไทย และเพื่อการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ ให้มีงานทำตลอดทั้งปี และในวันนี้ฮิโนกิแลนด์ ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้ว กว่า 1,200 ครอบครัว

นายอนิรุทธ์ บอกด้วยว่า ฮิโนกิแลนด์ เกิดจากความฝันที่ได้มีโอกาสไปอยู่ญี่ปุ่น 19 ปี ทำให้ชื่นชอบในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น เมื่อมีโอกาสจึงกลับมาสร้างฮิโนกิแลนด์ เพื่อมอบเป็นสถานที่ท่องเทียวให้กับคนไทย ที่ไม่มีโอกาสได้ไปเยือนไประเทศญี่ปุ่น ได้มาสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่จำลอง แต่เป็นสถานที่จริงที่สร้างจากไม้ฮิโนกิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!