วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 13:07น.
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ เชียงใหม่นิวส์

เชียงใหม่นิวส์

4675 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

พิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 55 ปี พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ วัดวังสิงห์คำ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ นิมนต์พระเกจิทั่ว จ.เชียงใหม่ จำ นวน 59 รูป ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสืบชาตาอายุวัฒนมงคล 55 ปี พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร) เจ้าคณะ ต.ป่าแดด เจ้าอาวาสวัดสิงห์คำ โดยมีพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ ในนาม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองอธิการบดีฯ พระครูธีรสุตพจน์ ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.วิทยาเขตเชียง ใหม่ ร่วมพิธีท่ามกลางพระเถรานุเถระ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดวังสิงห์คำ ต.ป่าแดด อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ...

กระทรวงวิทย์ฯ ชูแนวคิดพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูแนวคิดการบริหารจัดการขยะ ปลูกฝังเยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง กับนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) ที่งานมห กรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า ผ่านมาแล้ว 4 วัน สำหรับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ได้นำมาจัดแสดงในเมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน มีเยาวชนจาก...

ประชุมสถานศึกษา คุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ จัดบุคลากรเข้าร่วมประชุม "สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา" นายถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นางสินีนาถ ศรีพงษ์คำ หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน-คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมอบรมโครงการ"สถานศึกษาคุณ ธรรมอาชีวศึกษา"ระดับอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรมและการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณภาพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเพื่อการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอโครงงานของสถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ 1 แห่ง , สถานศึกษาอาชีวศึกษา 1 แห่ง และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษา 1 แห่ง เมื่อวันที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่