พ่อเมืองเชียงใหม่ออกกฎเหล็ก !!!!! สงกรานต์ วัยรุ่นมีเงิบ !!!!

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการคววบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

1 1,695 1,696 1,697 1,698 1,699 1,746
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!