ผ้าไหม เฮลั่น อินเดีย” รับขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” เป็นสินค้าจีไอ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า […]