สนข.ตั้งงบพัฒนารถไฟสายใหม่เด่นชัย – เชียงใหม่ 6 หมื่น ล. ผลักดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวอาเซียน

เชียงใหม่เปิดเวทีถกรถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ชี้เชียงใหม่เป็นหัวเมืองหลักที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟต้องตัดผ่านถนนโครงข่ายหลายเส้นทาง จึงออกแบบจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับการคมนาคมที่มีอยู่เดิม โดยให้ส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด คาดมูลค่าการลงทุนประมาณ 61,068 ล้านบาท