ทหาร/ชาวบ้านทุ่งหัวช้างร่วมขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร

ทหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน ร่วมกับ ชาวบ้าน หมู่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกัน ขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณท้องไร่ท้องนา สายห้วยหลวง เพื่อ เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้ง และ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร