fbpx
หน้าแรก แท็ก @การขนสินค้าโดยใช้สัตว์

แท็ก: @การขนสินค้าโดยใช้สัตว์

“วัวล้อ” ขบวนเกวียนขนส่งสินค้าในอดีตเมื่อ 50 ปีก่อน

พาหนะในการขนส่งสินค้าทางบกในอดีตที่สำคัญคือ ช้าง ม้า วัว ควาย ก่อนที่จะถูกรถบรรทุกหรือรถยนต์ เข้ามาแทนที่ในช่วง 50 กว่าปีที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงใหม่นิยมใช้ช้าง และวัว ในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ เช่น ไม้ซุง สินค้าอุปโภคบริโภค ของป่า อื่น ๆ นอกจากนั้นแล้วพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าในอดีตยังเป็นส่วนในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับเมืองเชียงใหม่อีกด้วย