fbpx
หน้าแรก แท็ก กิ๋นของลำ

แท็ก: กิ๋นของลำ

เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทต.หนองควาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่...